Cennik

Czesne miesięczne dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Katowice 

400 zł

Czesne miesięczne dla dzieci niezamieszkałych na terenie miasta Katowice

1000 zł

Opłata za nadgodziny powyżej czesnego, liczona za każdą rozpoczętą godzinę

15 zł

Opłata wpisowa (opłata bezzwrotna pobierana podczas podpisania pierwszej umowy)

350 zł

Opłata za wyżywienie 13 zł/ dzień
Zajęcia dodatkowe ( angielski, rytmika, dogoterapia) 180 zł ( opłata pokrywana z pozyskiwanych dotacji)