Cennik

Czesne miesięczne dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Katowice (czesne obejmuje opiekę do 10 godzin dziennie, dodatkowo w ramach czesnego zajęcia z j.angielskiego oraz zajęcia z rytmiki)

400 zł

Czesne miesięczne dla dzieci niezamieszkałych na terenie miasta Katowice (czesne obejmuje opiekę do 10 godzin dziennie, dodatkowo w ramach czesnego zajęcia z j.angielskiego oraz zajęcia z rytmiki )

800 zł

Opłata za nadgodziny powyżej czesnego, liczona za każdą rozpoczętą godzinę

9 zł

Opłata wpisowa (opłata bezzwrotna pobierana podczas podpisania pierwszej umowy)

350 zł

Opłata za wyżywienie 250 zł/ miesiąc (z czego 150 zł pokrywane jest z dotacji programu "MALUCH+" (do dnia 31.12.2018r)